TÔ VÍT CMART C0030

Giá bán : liên hệ

Khuyến mại:

Giá bán :Liên hệ

Khuyến mại:

số Thông số kỹ thuật Hộp / hộp   số Thông số kỹ thuật Hộp / hộp
C0030-3.275-A (+) 3,2 × 75mm 12/240   C0030-3.275-B (-) 3,2 × 75mm 12/240
C0030-3.2100-A (+) 3,2 × 100mm 12/240   C0030-3.2100-B (-) 3,2 × 100mm 12/240
C0030-3.2150-A (+) 3,2 × 150mm 12/240   C0030-3.2150-B (-) 3,2 × 150mm 12/240
C0030-3.2200-A (+) 3,2 × 200mm 12/240   C0030-3.2200-B (-) 3,2 × 200mm 12/240
C0030-4.075-A (+) 4,0 × 75mm 12/240   C0030-4.075-B (-) 4,0 × 75mm 12/240
C0030-4.0100-A (+) 4,0 × 100mm 12/240   C0030-4.0100-B (-) 4,0 × 100mm 12/240
C0030-4.0150-A (+) 4,0 × 150mm 12/240   C0030-4.0150-B (-) 4,0 × 150mm 12/240
C0030-4.0200-A (+) 4,0 × 200mm 12/240   C0030-4.0200-B (-) 4,0 × 200mm 12/240
C0030-5.075-A (+) 5,0 × 75mm 12/240   C0030-5.075-B (-) 5,0 × 75mm 12/240
C0030-5.0100-A (+) 5,0 × 100mm 12/240   C0030-5.0100-B (-) 5,0 × 100mm 12/240
C0030-5.0125-A (+) 5,0 × 125mm 12/240   C0030-5.0125-B (-) 5,0 × 125mm 12/240
C0030-5.0150-A (+) 5,0 × 150mm 12/240   C0030-5.0150-B (-) 5,0 × 150mm 12/240
C0030-5.0200-A (+) 5,0 × 200mm 12/240   C0030-5.0200-B (-) 5,0 × 200mm 12/240
C0030-6.075-A (+) 6,0 × 75mm 12/144   C0030-6.075-B (-) 6,0 × 75mm 12/144
C0030-6.0100-A (+) 6,0 × 100mm 12/144   C0030-6.0100-B (-) 6,0 × 100mm 12/144
C0030-6.0125-A (+) 6,0 × 125mm 12/144   C0030-6.0125-B (-) 6,0 × 125mm 12/144
C0030-6.0150-A (+) 6,0 × 150mm 12/144   C0030-6.0150-B (-) 6,0 × 150mm 12/144
C0030-6.0200-A (+) 6,0 × 200mm 12/144   C0030-6.0200-B (-) 6,0 × 200mm 12/144

 

Previous

Next

Previous

Next

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NDC VIỆT NAM
Số 14 Nhà N9 ngõ 1141 Giải phóng - Thịnh liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 04.6656.5476 / 04.6687.5544 - Hotline: 0966.540.686 / 0904.340.640
Email: thietbicongnghiepndc@gmail.com - ndcjsc2008@gmail.com
Website: http://thietbicongnghiepndc.com/ - http://nhapkhauthietbicongnghiepndc.com/