CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NDC
Số 14 Nhà N9 ngõ 1141 Giải phóng - Thịnh liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
Tel: 04.6656.5476 / 04.6687.5544 - Hotline: 0904.340.640 / 0966.540.686
Email: thietbicongnghiepndc@gmail.com - Website: http://thietbicongnghiepndc.com